Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym właściciel budynku zobowiązany jest do dokonania kontroli nie rzadziej niż raz na 5 lat.

ul. Szczerbicka 48 • 44-280 Rydułtowy • telefon: (032) 457-73-77 • fax: (032) 457-75-11 • e-mail: info@elektro-instal.com.pl • NIP 647-051-98-20